Pages Menu
Categories Menu
ASSOC Suceava

ASSOC Suceava

ASSOC Suceava
Filiala ASSOC Suceava este o structură teritorială a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC și are ca scop identificarea și promovarea în mod sistematic și unitar a intereselor comunitare de incluziune civilă și socială a persoanelor defavorizate, dar și crearea oportunităților necesare de dezvoltare socio-culturală și profesională pentru aceste categorii de persoane, în situații de marginalizare și excluziune socială.

După o lungă perioadă de timp în care persoanele cu dizabilităţi au fost abordate exclusiv din punct de vedere medical, cu accent pe problema dizabilităţii, a început să se impună din ce în ce mai mult perspectiva socială, cu accent pe inventarierea resurselor societăţii. Rezultatele constau în integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin transformarea şi adaptarea mediului fizic la nevoile acestora, diminuarea sau eliminarea atitudinilor de discriminare sau marginalizare.

Persoanelor cu dizabilităţi le este astfel redat dreptul de a face parte şi de a fi valorizaţi în comunitatea lor, fiind promovate atitudinile de acceptare, nediscriminare, respectare a drepturilor lor. Din această perspectivă, problema nu mai este doar a persoanelor cu dizabilităţi, ci devine o provocare pentru comunitate de a reuşi să ofere acestor persoane condiţiile optime de protecţie, participare şi dezvoltare. Acestea au fost aspectele ce au constituit premisele înfiinţării Filialei Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC, la finalul anului 2012.

De atunci, filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC oferă servicii de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi prin Biroul unic pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul filialei Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC este promovată și sprijinită dezvoltarea activităţilor de economie socială, astfel că, printr-un proiect cu finanțare europeană au fost înfiinţate trei cooperative sociale, dintre care una pe raza municipiului Suceava, respectiv Cooperativa socială „GREEN 13”, cu sediul social în municipiul Suceava, județul Suceava, având activitatea principală de întreținere peisagistică.

Începând cu anul universitar 2014-2015, studenţii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava au posibilitatea efectuării practicii de specialitate în cadrul filialei Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC. Alături de studenți se dorește realizarea unor campanii de informare şi conştientizare, cu scopul schimbării în mediile de lucru a atitudinilor sociale şi stereotipiilor faţă de grupurile vulnerabile, promovarea cooperării atât la nivel local, cât şi regional şi naţional între ONG-uri, instituţii guvernamentale, sectoare private, comunităţi locale prin dezvoltarea unui schimb liber de informaţii între acestea, dar și realizarea unor programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru grupurile vulnerabile.