Pages Menu
Categories Menu

POSDRU 146180

„Competent și ocupat pe piața muncii”

Proiecte RUCO

Proiectul “Competent şi ocupat pe piaţa muncii” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”.
Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptului de Economie Socială în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Vest, ca instrument de dezvoltare durabilă, având scopul creşterii calităţii vieţii grupului ţintă.
Obiectivul specific al proiectului este promovarea unui pachet de măsuri active de ocupare bazate pe conceptul Economiei Sociale, menite să sprijine persoanele vulnerabile. Astfel, pe durata proiectului, 780 de persoane din grupul ţintă vor beneficia de servicii de ocupare care constau în informare, orientare și consiliere vocațională, formare profesională și mediere. 425 dintre aceştia, în cazul cărora se va identifica nevoia de formare profesională, fiind necalificați sau slab calificați, vor participa la activităţi de instruire, iar la finalizarea cursurilor vor obţine certificate de tip CNFPA. În urma înfiinţării Structurilor de Economie Socială, cel puţin 44 de persoane vor beneficia de noi locuri de muncă, din care cel puţin 35 vor fi din grupul ţintă.
Grupul ţintă este format din 780 de persoane, dintre care 250 de persoane de etnie romă, 250 de femei aflate în situaţii de risc, 140 de familii care au mai mult de 2 copii şi 140 de familii monoparentale.
Implementarea proiectului va genera rezultate ce vor influenţa direct calitatea vieţii persoanelor vulnerabile şi indirect a întregii societăţi, la nivel multiregional, folosind conceptul de Economie Socială.
Structuri de Economie Socială înființate în cadrul proiectului – prezentarea pe scurt, activitățile derulate de acestea, datele de contact… click aici
Cursuri calificare – Activitățile de formare profesională se adresează unui număr de 425 de persoane, provenite din grupuri vulnerabile, și oferă specializări pentru următoarele meserii: agent de vânzări, agent curăţenie, contabilitate, agent securitate, lucrator în comerţ, lucrător în structuri pentru construcţii.
La absolvirea cursului, beneficiarii primesc o diplomă certificată CNFPA, subvenția alocată și se pot angaja în cadrul Structurilor de Economie Socială.

Pe termen lung, acest proiect, prin înființarea Structurilor de Economie Socială (SES-uri), va avea un efect pozitiv asupra comunității. Structurile de Economie Socială vor contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor, promovând protecţia mediului prin colectarea uleiului alimentar uzat. Pe de altă parte, implementarea proiectului va duce la creșterea gradului de ocupare a membrilor comunităților, prin înființarea a cel puțin 44 de noi locuri de muncă. Dintre acestea, cel puțin 35 de posturi vor fi ocupate de persoanele vulnerabile din grupul ţintă.

Proiectul, prin activităţile derulate şi rezultate preconizate, susţine Abordarea Integrată și creează structuri noi cu proceduri de lucru şi principii de bune practici pentru grupurile vulnerabile, ce vor fi replicate şi asumate la nivelul SES-urilor, cu o practică de lucru unitară, la nivel multiregional, incluzând principii precum egalitatea de şanse, nediscriminarea, îmbătrânirea activă şi protecţia mediului.