Pages Menu
Categories Menu

Proiecte

„Competent și ocupat pe piața muncii”
POSDRU 146180

Proiecte RUCO
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” care îți propune promovarea unui pachet de măsuri active de ocupare bazate pe conceptul Economiei Sociale, menite să sprijine persoanele vulnerabile. Astfel, pe durata proiectului, 780 de persoane din grupul ţintă vor beneficia de servicii de ocupare care constau în informare, orientare și consiliere vocațională, formare profesională și mediere, iar prin Structurile de Economie Socială (SES) înființate se vor crea locuri de muncă pentru parte dintre acestea. Citește mai mult despre proiect…

„Economia Socială – Sprijin pentru ocupare!”
POSDRU 146181

Proiecte RUCO Romania
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”. Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptului de Economie Socială la nivelul regiunilor Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Sud Muntenia, ca inițiativă de dezvoltare durabilă și creștere a calității vieții grupului țintă.