Pages Menu
Categories Menu
Ce sancțiuni riscă firmele și persoanele fizice care nu colectează și nu predau uleiurile uzate conform reglementărilor legale?

Ce sancțiuni riscă firmele și persoanele fizice care nu colectează și nu predau uleiurile uzate conform reglementărilor legale?

Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la colectarea, depozitarea și valorificarea uleiurilor uzate duce la sancțiuni care pornesc în cazul persoanelor fizice de la 100 de lei (pentru deversarea uleiurilor uzate în ape, sol sau în sistemul de canalizare) și ajung până la 5.000 de lei (dacă sunt amestecate uleiurile uzate cu motorină sau alte tipuri de uleiuri și combustibili, iar apoi acest amestec este utilizat drept carburant)

Pe de altă parte, și operatorii economici pot fi amendați în situația în care nu respectă reglementările Hotărârii de Guvern nr. 235/2007. Amenzile în cazul acestora pornesc de la 5.000 de lei (pentru amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile; pentru incinerarea necorespunzătoare a acestora; pentru colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri; pentru gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate; pentru utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor) și pot ajunge până la 22.500 de lei (în cazul amestecării uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant).

Constatarea contravențiilor se face de către reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu sau ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, persoana care constată contravenția menționând această posibilitate în procesul-verbal.

Actele de constatare a contravențiilor întocmite de agenții care realizează controlul sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislația în vigoare.