Pages Menu
Categories Menu

Eu și RUCO salvăm mediul

„EU ȘI RUCO SALVĂM MEDIUL”

REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul regulament are ca și scop prezentarea cadrului și a modului de desfășurare a Subactivității 5.2 – „Campanii regionale pe teme de protecția mediului în școli, câte 4 școli pe fiecare regiune” din cadrul proiectului „Economia socială – sprijin pentru ocupare”, POSDRU/168/6.1S/146181.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI
1.1 Concursul este organizat şi desfăşurat de către:
a. Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare;
b. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare;
c. Filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC;
d. Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL;
e. Structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului:
SC RUCO MARAMUREȘ SRL, SC RUCO CLUJ SRL, SC RUCO MUREȘ SRL, SC RUCO SUICEAVA SRL, SC RUCO IAȘI SRL, SC RUCO VASLUI SRL, SC RUCO ARGEȘ SRL, SC RUCO PRAHOVA SRL, SC RUCO BIHOR SRL, SC RUCO NEAMȚ SRL, SC RUCO BRAȘOV SRL.

SECTIUNEA 2. REGIUNILE DE IMPLEMENTARE
a. Regiunea Nord-Vest
b. Regiunea Nord-Est
c. Regiunea Centru
d. Regiunea Sud-Muntenia

SECTIUNEA 3. COLABORATORI
ȘCOALA

SECȚIUNEA 4. SCOPUL CAMPANIEI/ CONCURSULUI
 Campania/ concursul are ca și scop informarea și educarea elevilor cu privire la protejarea naturii, reducerea poluării și economisirea de materii prime prin acțiuni de colectare a uleiului uzat provenit din utilizarea casnică a acestuia.

SECTIUNEA 5. OBIECTIVELE CAMPANIEI/ CONCURULUI
 Conștientizarea importanței reciclării uleiului alimentar uzat
 Însuşirea unor deprinderi în spirit ecologic și de responsabilizare în rândul elevilor

SECTIUNEA 6. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1. Participanții concursului sunt 16 Școli Generale din regiunile de implementare al proiectului, respectiv Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia cu care se încheie un protocol de colaborare. Din fiecare regiune pot participa maxim 4 școli.
2. Participanții aferenți fiecărei școli sunt elevi din clasa a IV-a.

SECTIUNEA 7. CLAUZE GENERALE
a. Concursul se desfăşoară cu acordul şi sprijinul Şcolilor din regiunile de implementare: Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Sud Muntenia.
b. Regulamentul este întocmit şi va fi adus în mod gratuit la cunoştinţa elevilor din cadrul instituţiilor de învăţământ menţionate la secţiunea 6.1 de mai sus. De asemenea, acest Regulament va fi adus la cunoştinţa oricărei persoane interesate prin publicarea acestuia pe site-urile: www.ecosoc.ro; www.accfunbm.ro şi www.assoc.ro.
c. Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile regulamentului privind desfăşurarea concursului.
d. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/ completa şi/ sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/ sau înceta desfăşurarea concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor, a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice ori private implicate în desfăşurarea concursului, cu privire la orice modificare a uneia din prevederile acestuia.

SECŢIUNEA 8. DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI
 Concursul se va desfăşura pe parcursul a 5 etape distincte descrise în cele ce urmează:
A. Semnarea Protocolului de colaborare cu şcolile participante.
B. Realizarea unei campanii de conștientizare prin prezentarea unor materiale informative/ educaționale cu privire la colectarea și valorificarea prin colectare a uleiului alimentar uzat.
C. Campania se va desfășura pe perioada 09.11.2015-27.11.2015 prin activitatea propriu-zisă de colectare a uleiului uzat, prin materiale informative/ promoționale (roll-up, afișe și pliante) afișate în cadrul unităților școlare participante. Activitatea de colectare a uleiului alimentar uzat va fi coordonată de un cadru didactic desemnat de conducerea şcolii care se va ocupa de desfăşurarea concursului.
Prin ULEI ALIMENTAR UZAT se va înţelege orice lichid cu proprietăţi vâscoase, cu caracter imiscibil în apă, de culoare închisă, provenit din utilizarea casnică a uleiului comestibil din floarea soarelui, de măsline, de palmier etc. Din această categorie sunt excluse uleiurile provenite din utilizarea acestuia la motoare termice, transformatoare electrice şi orice alt tip de ulei utilizat în procese industriale.
Colectarea uleiului alimentar uzat se va face în recipienţi speciali, puşi la dispoziţie de către Organizatori sau reprezentanţii acestuia şi vor fi depozitate în locuri speciale situate în spaţii amenajate şi marcate în acest sens în interiorul curţii/ clădirii fiecărei instituţii de învăţământ unde se va desfăşura concursul (respectiv, instituţiile menţionate la secţiunea 6.1 de mai sus).
D. Colectarea uleiului uzat se va realiza zilnic între orele 07.45-12.45 de către un reprezentant RUCO. Acesta va cântări și înregistra cantitatea de ulei adusă de fiecare elev pe întreaga perioada de desfășurare a concursului. E. Departajarea școlilor participante pe fiecare regiune se va realiza în functie de cantitatea de ulei alimentar uzat colectata pe întreaga perioada de desfășurare a concursului.

SECTIUNEA 9. PREMII
PREMIU DE PARTICIPARE: Fiecare elev participant va primi o sticlă, un penar, un pix și un creion personalizate și o diplomă de participare.
PREMIUL I – un videoproiector – se acordă 1 premiu/ regiune
PREMIUL II – un aparat foto – se acordă 1 premiu/ regiune
PREMIUL III – un aparat foto – se acordă 1 premiu/ regiune
MENȚIUNE – un aparat foto – se acordă 1 premiu/ regiune
PREMIUL CEL MARE – o excursie de 1 decembrie la Brașov – elevul care colectează cea mai mare cantitate de ulei alimentar uzat din cele 4 regiuni va merge în Brașov de 1 decembrie înșoțit de părinți și de un reprezentant al școlii.
Criteriul de evaluare este următorul: şcoala câştigătoare va fi diferenţiată prin cantitatea de ulei alimentar uzat, colectată. Dacă există două şcoli la egalitate cu aceeaşi cantitate colectată, câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi.

SECŢIUNEA 10. DURATA CONCURSULUI
1. Concursul va fi lansat în data de 09.11.2015 şi se va desfăşura până la data de 27.11.2015.
2. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la secţiunea 10.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate periclita desfăşurarea concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a Organizatorilor (independente de voinţa lor) de a asigura continuarea în cele mai bune condiţii a concursului.