Pages Menu
Categories Menu

POSDRU 146181

„Economia socială – sprijin pentru ocupare!”
Proiecte RUCO Romania
Proiectul este inițiat de Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare în parteneriat cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC şi ONG-ul transnațional din Portugalia Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL printr-o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul major de intervenție 6.1. Perioada de desfășurare a proiectului este 01.10.2014 – 15.12.2015.
Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptului de Economie Socială la nivelul regiunilor Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Sud Muntenia, ca inițiativă de dezvoltare durabilă și ca o măsură de sprijin pentru creșterea calității vieții grupului țintă.
Grupul țintă este format din 250 persoane de etnie romă, 250 femei (în situaţii de risc), 125 familii care au mai mult de 2 copii şi 100 familii monoparentale. Prin participarea la activităţile proiectului, cele 725 persoane din grupul ţintă au beneficiat de servicii de ocupare (informare, consiliere/ orientare profesională, mediere pe piaţa muncii şi formare profesională).

În cadrul proiectului este promovat un pachet de măsuri active bazate pe conceptul Economiei Sociale, prin înființarea a 11 Structuri de Economie Socială. Odată cu acestea, se creează 44 de noi locuri de muncă (35 persoane din grupul țintă sunt angajate pe posturile înființate de SES) și, totodată, se aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea durabilă a regiunilor și la protecția mediului, prin colectarea și reciclarea uleiului menajer uzat.

Structurile de Economie Socială înființate în cadrul proiectului au ca obiect principal de activitate colectarea de uleiuri alimentare uzate. Prezentarea pe scurt, activitățile derulate de acestea, datele de contact… click aici
18 cursuri de formare profesională s-au organizat în cadrul proiectului: 5 cursuri perfecționare Agent vânzări în Șuletea – VS, Ploiești – PH, Suceava – SV, Baia Mare – MM, Repedea – MM; 4 cursuri inițiere Contabil în Prejmer – BV, Tîrgu Mureş – MS, Sălătrucu – AG, Băsești – MM; 2 cursuri calificare Agent curățenie în Floreşti – PH, Suceava – SV; 2 cursuri calificare Agent securitate în Ploieşti – PH, Suceava – SV; 4 cursuri de calificare Lucrator în comerț în Repedea – MM, Suceava – SV, Turda –CJ și Corbu – HR; 1 curs de calificare Lucrător în structuri pentru construcții – Penitenciar Baia Mare. În urma formării au fost certificați 427 beneficiari.
4 târguri de locuri de muncă s-au organizat în regiunile de implementare ale proiectului la care au participat 239 persoane.

Astfel, pe termen lung, proiectul aduce beneficii prin cresterea calităţii vieţii beneficiarilor, creşterea şanselor de incluziune prin ocupare, independenta financiară, asigurarea unei vieţi active, toate acestea generand o îmbătrânire activă cu beneficii asupra familiilor acestora şi a comunităţii.

Proiectul are o arie de implementare şi un impact multiregional, implicând şi un partener transnațional care a contribuit cu exemple de bune practici în economia socială la nivel european.