Pages Menu
Categories Menu

SES-uri

Proiect Economia Sociala - sprijin pentru ocupare
Structurile de Economie Socială înființate în cele două proiecte derulate de Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare au ca obiectiv dezvoltarea și promovarea unor activități și servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piața muncii.

SES-uri înființate în cadrul proiectului „Competent și ocupat pe piața muncii!”Vezi aici…

SES-uri înființate în cadrul proiectului „Economia Socială – Sprijin pentru ocupare!”Vezi aici

Structurile de Economie Socială sunt, potrivit Centrului Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi Cooperativelor (CIRIEC), un ansamblu de întreprinderi private organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, înfiinţate pentru a răspunde nevoilor propriilor membri prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri şi furnizarea de servicii, asigurări şi finanţare, în care procesul decizional şi orice distribuire a profitului sau excedentelor între membri nu sunt direct legate de aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de aceştia, fiecare dintre ei dispunând de câte un vot.
Economia socială include, de asemenea, organizaţiile private organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le înfiinţează, controlează sau finanţează.