Pages Menu
Categories Menu

CAMPANII ÎN ȘCOLI – Elevii de la Școala Europa din Târgu Mureș colectează ulei uzat, într-un concurs derulat de RUCO

COMUNICAT DE PRESĂ
CAMPANII DE PROMOVARE A PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN ŞCOLI
„EU și RUCO salvăm mediul!”
“ Economia socială-sprijin pentru ocupare!”
POSDRU/168/6.1/S/146181

Regiunea Centru, Județ Mureş, Localitate Târgu Mureş, 09.11.2015

Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC, Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL/Portugalia și structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului „Economia socială- sprijin pentru ocupare!” POSDRU/168/6.1/S/146181, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, anunță lansarea CAMPANIILOR REGIONALE PE TEME DE PROTECȚIA MEDIULUI ÎN 16 ȘCOLI DIN REGIUNILE NORD-VEST, NORD-EST, CENTRU ȘI SUD-MUNTENIA.
Deschiderea oficială a campaniei în Şcoala Europa, din Târgu Mureş, strada Victor Babeş nr. 11 din Regiunea Centru, se organizează în data de 09 noiembrie 2015, începând cu ora 08:00.
Campaniile se desfășoară în perioada 09 – 27 noiembrie 2015 și au ca și scop informarea și educarea elevilor cu privire la protejarea naturii, reducerea poluării și economisirea de materii prime prin acțiuni de colectare a uleiului alimentar uzat, obiectivul campaniilor fiind însuşirea unor deprinderi în spirit ecologic și de responsabilizare în rândul elevilor.

Pentru detalii suplimentare:

Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
E-mail: accfunbm@yahoo.com

Persoane de contact:
Leş Diana Mihaela – Expert informare şi publicitate, Tel: 0741036582
Cirţ Dan – Expert organizare evenimente, Tel: 0745023099

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă