Pages Menu
Categories Menu
Ce sunt uleiurile uzate și ce efect au asupra mediului înconjurător?

Ce sunt uleiurile uzate și ce efect au asupra mediului înconjurător?

Uleiurile uzate sunt uleiurile arse prin folosirea lor, fie pentru gătit, fie pentru funcționarea motoarelor de mașini. Uleiurile uzate în timpul utilizării, indiferent de tipul lor, dezvoltă particule de metale grele, precum cadmiu sau zinc, care sunt foarte toxice pentru organism. De cele mai multe ori, acestea sunt un factor declanșator al cancerului. Persoanele care lucrează cu uleiuri uzate se expun în mod direct inhalării gazelor emanate de acestea, mai ales când sunt încălzite. În contact cu pielea pot apărea iritații sau chiar arsuri, iar în cazuri mai grave pot provoca anemia sau boli grave ale sângelui.

Uleiurile uzate sunt otrăvitoare și pentru animale sau mediul înconjurător. În cazul animalelor, uleiurile uzate au efecte similare cu cele pe care le au asupra organismului uman, și, pe de altă parte, și vegetația are probleme de supraviețuire în contact cu acestea. Deasemenea, viața subacvatică este pusă în pericol dacă intră în contact cu uleiurile uzate, deoarece acestea plutesc pe suprafața apei și astfel blochează absorbția de oxigen și pătrunderea razelor solare. Uleiurile uzate nu sunt biodegradabile, deci nu dispar, ba mai mult decât atât, în contact cu alte elemente își măresc volumul și contaminează atât apa, cât și solul.

Uleiurile uzate sunt deșeuri periculoase, motiv pentru care trebuie să fie colectate și stocate separat atât de către persoanele fizice, cât și de către operatorii economici. Stocarea acestora este temporară, după care ele trebuie predate firmelor care se ocupă de valorificarea energetică, reutilizarea sau eliminarea acestora, în funcție de categoria de ulei colectat.

Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente din plastic sau metal închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele pentru uleiuri uzate trebuie să fie inscripționate, marcate corespunzător și poziționate în locuri speciale, pentru a limita astfel accesul persoanelor neinstruite la ele.

Predarea uleiurilor și a filtrelor de ulei uzate este o obligație legală, reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Deasemenea, o altă lege în vigoare interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.