Pages Menu
Categories Menu
Solicitant: Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare (CCF)

Solicitant: Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare (CCF)

Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Asociatia Centrul de Cercetare si formare a Universitatii de Nord Baia Mare (ACCFUNBM) este o organizatie neguvernamentala creata in 2010, in cadrul unei universitati, ca platforma de cercetare aplicativa in domeniul dezvoltarii profesionale si sociale, dezvoltand in timp o importanta expertiza in implementarea de proiecte cu finantare externa si in programe de educatie a adultilor.

Interesele strategice ale organizatiei sunt in directia desfasurarii urmatoarelor activitati:
– cercetare stiintifica fundamentala si experimentala, diseminarea si publicarea rezultatelor;
– organizare de manifestari stiintifice (simpozioane, conferinte, intalniri de lucru, etc.);
– desfasurarea de activitati de educatie a adultilor, in special a tinerilor;
– activitati pentru punerea in valoare a potentialului uman, social;
– activitati pentru dezvoltarea economica locala integrata si durabila inclusiv prin infiintarea de structuri de economie sociala;
– colaborarea cu asociatii similare sau institutii publice din tara si strainatate.

MISIUNE
Misiunea ACCFUNBM pleaca de la convingerea ca educatia poate si trebuie adaptata la noile provocari ale lumii contemporane. Ne propunem sa contribuim la cresterea calitatii educatiei formale si non-formale.

VIZIUNE
Credem ca educatia reprezinta o dimensiune permanenta a dezvoltarii personale si un factor cheie catre o lume mai buna.

VALORI
* Respectul pentru individualitate si diversitate
* Profesionalism si calitate in educatia copiilor si a adultilor
* Pasiune, creativitate si inovare
* Echilibru dinamic intre educatie si realitatea sociala
* Abordare ecologica atat fata de natura cat si fata de oameni

OBIECTIVE STRATEGICE
*Dezvoltarea si implementarea de proiecte care sa contribuie prin instruire formala si non-formala la cresterea calitatii vietii beneficiarilor.
– Contributia la cresterea gradului de ocupare, in special la persoanele care provin din medii cu grad mare de vulnerabilitate.
– Dezvoltarea si promovarea activitatilor de planificare a carierei/ reconversie profesionala.
– Dezvoltarea de competente profesionale in concordanta cu piata muncii.
– Dezvoltarea comunitatii prin promovarea unui spirit antreprenorial sanatos.

* Atragerea fondurilor pentru ca proiectele sa poata fi realizate.
– Mentinerea nivelului de finantare a activitatilor.
– Diversificarea finantarilor pentru a contribui la implementarea activitatilor propuse.
– Cresterea implicarii comunitatii in finantarea proiectelor propuse (fundraising).

* Desfasurarea activitatilor ACCFUNBM in conditiile standardelor de calitate in management acreditate. Un obiectiv transversal al CCF este furnizarea de servicii de calitate in zona de interes organizational, astfel ca incepand cu 2015 organizatia este certificata ISO 9001.
– Obtinerea certificarii ISO 9001: 2008 pentru activitatile de cercetare, formare profesionala si servicii de informare/consiliere vocationala.
– Respectarea standardelor de calitate in activitatile Asociatiei conform ISO 9001: 2008.
– Promovarea Asociatiei ca furnizor de calitate certificat ISO.

* Contributia la cresterea standardelor in educatia copiilor si a adultilor.
– Desfasurarea de actiuni pentru cresterea calitatii in educatie.
– Promovarea performantei in educatie prin actiuni concrete de sprijin.

* Crearea unui mediu organizational proactiv si motivational pentru membrii si personalul CCF care sa se reflecte in calitatea rezultatelor.
– Dezvoltarea unei politici de recrutare si selectie a personalului.
– Dezvoltarea unui cod etic adresat membrilor si personalului.
– Crearea unui set de instrumente care sa faciliteze integrarea noilor angajati.
– Crearea si implementarea unui plan de activitati de tip team building.
– Incurajarea perfectionarii profesionale continue la nivelul personalului CCF.
– Cresterea vizibilitatii CCF in comunitate ceea ce va contribui si la sentimentul de apartenenta a membrilor si personalului.

EXPERIENTA ORGANIZATIONALA
Incepand cu 2010 CCF a implementat 20 proiecte cu finantare externa (cofinantate de FSE/POSDRU, fonduri norvegiene, fonduri europene ca Erasmus+). Dintre acestea 6 sunt finalizate, si 14 aflandu-se in etapa de implementare. In aceste proiecte CCF a avut atat statut de solicitant, cat si de partener.
CCF este acreditata ca:
* furnizor de formare profesionala,
* furnizor de servicii de ocupare (informare, consiliere si mediere pe piata muncii),
* furnizor de servicii sociale.
Membrii CCF sunt persoane cu experienta in mediul academic, in formare profesionala, servicii de crestere a gradului de ocupare, in cercetare, in crearea de metodologii de lucru si realizarea de strategii sociale, desfasurarea de evenimente stiintifice, in implementarea de proiecte cu finantare externa. In 2015, in cadrul proiectelor implementate, resursa umana a CCF a ajuns la peste 100 angajati din diferite domenii de activitate (asistenti sociali, psihologi, sociologi, finantisti). La acestia se adauga o baza de date semnificativa creata in ceea ce priveste formarea adultilor, dispunand de lectori la nivel national.

Portofoliul de proiecte CCF (20 proiecte):
# 16 cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, atât în calitate de beneficiar cât si în calitate de partener:
– POSDRU/104/G/5.1/80672/ Beneficiar „Măsuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unităti administrativ teritoriale din regiunea N-V” (MAO 4);
– POSDRU/104/G/5.1/79044/ Partener „Reteaua de măsuri active de ocupare si formare la nivelul a 15 unităti administrativ teritoriale din regiunea Nord Vest”;
– POSDRU/110/G/5.2/87557/ Beneficiar „Sate europene – Dezvoltarea calitătii vietii în spatiul rural”;
– POSDRU/110/G/5.2/89265/ Beneficiar „Zona istorică – Zona modernă/ Dezvoltare sustenabilă rurală”;
– POSDRU/120/G/6.2/124617/ Partener „Fără discriminare pentru o viată împlinită!”;
– POSDRU/120/G/6.2/124215/ Partener „Adaptabilitate – sansa la o viată activă!”;
– POSDRU/125/5.1/S/131155/ Partener „Spune stop inactivitătii!”;
– POSDRU/165/6.2/S/142889/ Beneficiar „Acces pentru toti – accesul persoanelor cu dizabilităti la ocupare si servicii!”;
– POSDRU/168/6.1/S/146180 Beneficiar „Competent si ocupat pe piata muncii”;
– POSDRU/168/6.1/S/146181 Beneficiar „Economia socială – sprijin pentru ocupare!”;
– POSDRU/168/6.1/S/146120 Partener „Economia socială – instrument de creștere a calității vieții”;
– POSDRU/168/6.1/S/145814 Partener „Economie socială – implicare si sensibilitate!”;
– POSDRU/168/6.1/S/144855 Partener „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”;
– POSDRU/168/6.1/S/146189 Partener „Diversitate în economia socială”;
– POSDRU/168/6.1/S/144985 Partener „Economia socială – o sansă pentru fiecare!”;
– POSDRU/173/6.1/S/148124 Partener „Economia socială = progres social”.

# 3 proiecte finantate prin mecanismul Norvegian, în calitate de partener:
– Centru multifuncțional Educația – Viitorul Comunitătii pentru reducerea inegalitătilor si promovarea incluziunii sociale în comuna Coltău, judetul Maramures;
– Educatia Alternativă La Sărăcie;
– Inițierea de Grupuri locale  de Educatie parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP.

# 1 proiect finantat prin ERASMUS+, in calitate de beneficiar:
– Mentoring Pathways toward Employment, 2015-1-RO01-KA204-015146.

ROLUL central al CCF in aceste proiecte, complementar managementului, este cel de furnizare de formare profesionala/instruire pentru adulti, furnizare de servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere) si organizare a diferite evenimente (burse de locuri se munca, conferinte, seminarii, campanii de informare sau constientizare pe diferite problematici).

Beneficiarii activitatilor CCF fac parte dintr-o gama variata: specialisti, personal al institutiilor publice, reprezentanti ai societatii civile, dar in special persoane vulnerabile din diferite categorii sociale (someri, persoane cu dizabilitati, persoane inactive sau implicate in agricultura de subzistenta, persoane private de libertate, romi, familii monoparentale, familii cu mai mult de 2 copii, femei in situatii de risc, tineri care parasesc sistemul de stat etc, cu accentul pe includerea tinerilor si a femeilor). In perioada de functionare expertii CCF au consiliat vocational peste 7.500 de persoane (specialisti si persoane din grupuri vulnerabile), si peste 4.000 de persoane au certificate in diferite domenii de competente in urma participarii la cursurile organizate. De asemenea, CCF a furnizat o gama larga de evenimente si studii, cu participare nationala dar si transnationala.

Prin proiectele implementate CCF a dezvoltat o serie de parteneriate, atat nationale cat si europene, fiind interesat de atragerea de lectii de bune practici transnationale.

Asociatia este acreditată ca furnizor autorizat de formare profesională in 43 tipuri de formare profesionala a adultilor:

Calificare – 29 domenii nivel I si II:
Tapițer;
Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice;
Confecționer produse textile;
Montator aparataj electric;
Zidar, pietrar, tencuitor;
Lucrător în creșterea animalelor;
Lucrător în cultura plantelor;
Operator introducere validare și prelucrare date;
Baby-Sitter;
Lucrător în comert;
Infirmieră;
Lucrător în Alimentație
Lucrător în structuri pentru construcții;
Agent de curățenie cladiri și mijloace de transport;
Ajutor mecanic auto;
Telefonist;
Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri;
Florar – Decorator;
Bucătar;
Peisagist – Floricultor
Lucrător în tâmpărie
Pavator
Operator universal spălător textile și curățitor chimic
Lucrător în hoteluri;
Brutar;
Operator la prelucrarea semifabricatelor pe bază de lemn;
Îngrijitor bolnavi la domiciliu;
Îngrijitori bătrâni la domiciliu;
Agent securitate.

Perfecționare – 4 domenii:
Competențe antreprenoriale;
Agent vânzări;
Consiliere Orientare Privind Cariera
Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav

Inițiere – 4 domenii:
Competențe comune mai multor ocupații – competențe informatice;
Contabil.
Legător Manual (în Poligrafie și Ateliere Speciale)
Arhivar

Instruire – 3 domenii:
Competențe informatice;
Competențe sociale și civice;
Competențe de exprimare culturală.

Specializare – 3 domenii:
Specialist în Economia Socială
Manager Întreprindere Socială
Anteprenor în Economia Socială

In cei 4 ani de functionare CCF:
# s-a acreditat ca furnizor autorizat de formare profesională in peste 40 domenii ocupationale de tipul calificarii de nivel I sau nivel II, initiere, perfectionare, specializare, instruire in competente generale;
# a furnizat servicii de informare/consiliere/orientare/mediere pe piata muncii la peste 7.000 de persoane;
# a furnizat formare profesionala certificata CNFPA la peste 4.000 de persoane;
# a implementat 20 proiecte cu finantare externa;
# s-a acreditat ISO 9001.

Pentru perioada 2016-2020, ACCFUNBM si-a propus concret urmatoarele:
* Sa aiba in implementare cel putin 3 proiecte cu finantare europeana/an.
* Sa elaboreze instrumente eficiente in dezvoltarea carierei si ocuparii la tineri si adulti.
* Sa dezvolte activitati in ceea ce priveste:
– sprijinirea tinerilor/adolescentilor pentru dezvoltarea planului de cariera;
– sprijinirea adultilor pentru gasirea/reconversia si mentinerea unui loc de munca;
– promovarea educatiei si a performantei scolare la copii;
– activitati de crestere a calitatii vietii (educatie sociala/educatie pentru sanatate);
– cresterea nivelului de profesionalism la personalul administratiei publice si/sau ONG-uri care furnizeaza servicii sociale.
* Furnizarea de formare profesionala a adultilor de calitate:
– baza de date cu formatori de calitate;
– crearea unor documente suport complete si atractive pentru cursanti;
– dezvoltarea gamei de cursuri pe care CCF are acreditare.
* Dezvoltarea de noi parteneriate nationale si europene care sa asigure transferul de bune practici cu scopul cresterii calitatii serviciilor furnizate.

ACCFUNBM isi doreste ca la finalizarea celor 5 ani sa fie un actor de referinta in peisajul organizatiilor care isi propun sa asigure: * consiliere in planificarea carierei tinerilor/adolescentilor si reconversia profesionala a adultilor; * educatie – atat a adultilor cat si a copiilor si tinerilor; * furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii.