Pages Menu
Categories Menu

LANSARE SES „Centru colectare deșeuri nepericuloase rural” Constanța

COMUNICAT DE PRESĂ
LANSARE STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ
„CENTRU COLECTARE DEŞEURI NEPERICULOASE RURAL”
judeţul Constanţa
„Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”
POSDRU/168/6.1/S/146180

EFORIE NORD, Data: 11.09.2015

„Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare”, în calitate de solicitant, anunţă lansarea STRUCTURII DE ECONOMIE SOCIALĂ – CENTRU COLECTARE DEŞEURI NEPERICULOASE RURAL, judeţul Constanţa din cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/146180 „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”.
Evenimentul de lansare a STRUCTURII DE ECONOMIE SOCIALĂ va avea loc vineri, 11 septembrie 2015, începând cu ora 15:00 la Complexul hotelier Club Dunărea, str. Dunării, Eforie Nord, județul Constanţa.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
STRUCTURA DE ECONOMIE SOCIALĂ „S.C. RUCO CONSTANŢA S.R.L” va avea ca obiect principal de activitate colectarea deşeurilor nepericuloase, în special a uleiurilor alimentare uzate. Compania vine în sprijinul agenţilor economici, desfăşurând activităţi de colectare standardizată, stocare pe termen scurt şi livrare a uleiului alimentar uzat în vederea transformării acestuia în biocombustibil sintetic. Activitatea companiei se va desfășura cu 4 angajați (1 manager SES și 3 agenți contracte).
Structura de Economie Socială va promova astfel conceptul de Economie Socială ca instrument de dezvoltare durabilă, adresat creşterii calităţii vieţii. Dezvoltarea Economiei Sociale este un domeniu relevant faţă de politicile strategice atât din România cât şi din UE, contribuind la protejarea mediului înconjurător.

Partenerii proiectului sunt:
Partener 1: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC;
Partener 2: Filiala Bucureşti a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC;
Partener 3 transnaţional: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL- Portugalia.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare
Cuceu Radu Ion – Manager proiect, Tel: 0740684832

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă