Pages Menu
Categories Menu

LANSARE SES „Servicii contabilitate în economia socială”

COMUNICAT DE PRESĂ
LANSARE STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ
„SERVICII CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”
POSDRU/168/6.1/S/146180
„Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”

Data: 27.05.2015
„Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare”, în calitate de solicitant, anunţă începerea campaniilor de promovare a protecţiei mediului în şcoli din cadrul proiectului „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!” POSDRU/168/6.1/S/146180.
Activităţile campaniilor se adresează elevilor claselor I-VIII încadraţi în sistemul de învăţământ pentru şcolari din cadrul instituţiilor de învăţământ din regiunile de implementare ale proiectului.
Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” îşi propune să promoveze conceptul de Economie Socială la nivelul regiunilor Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Vest, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii întregii comunităţi.
În cadrul activităţii 5: „Activităţi de marketing şi promovarea SES-urilor şi protecţiei mediului” din cadrul proiectului se vor organiza 4 campanii regionale pe teme de protecţia mediului în şcoli, în câte 4 şcoli din fiecare regiune de implementare a proiectului. Se vor realiza prezentări în cadrul acestor şcoli şi se va lansa un concurs: şcoala din fiecare regiune care va strânge cantitatea cea mai mare de ulei alimentar uzat va obţine un premiu. În total vor fi premiate 4 şcoli (câte una din fiecare regiune de implementare a proiectului). Scopul acestor campanii este acela de a sublinia importanţa colectării uleiului alimentar uzat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii şi pentru protecţia mediului înconjurător.

Partenerii proiectului sunt:
Partener 1: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC;
Partener 2: Filiala Bucureşti a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC;
Partener 3 transnaţional: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL- Portugalia.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare
E-mail: accfunbm@yahoo.com

Persoană de contact:
Cozma Alexandra – Expert informare şi publicitate, Tel: 0742-653482

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduriue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă