Pages Menu
Categories Menu

TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ Regiunea Centru

COMUNICAT DE PRESĂ
TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ
REGIUNEA CENTRU, JUD. BRAŞOV, LOC. PREJMER
“ Economia socială – sprijin pentru ocupare!”
POSDRU/168/6.1/S/146181

Prejmer, 20.08.2015
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC şi Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL Portugalia, organizează, în data de 20 august 2015, Târgul locurilor de muncă din Regiunea Centru, eveniment ce se va desfăşura în incinta Colegiului pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bîrsei, județul Brasov, localitatea Prejmer, strada Braşovului, nr.160A, începând cu ora 14.00.
Evenimentul se organizează în cadrul proiectului „Economia socială- sprijin pentru ocupare!” POSDRU/168/6.1/S/146181 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul îşi propune să promoveze un pachet de măsuri active de ocupare bazate pe conceptul Economiei Sociale, menite să sprijine pe durata proiectului 125 familii cu peste 2 copii, 100 familii monoparentale, 250 femei în situaţii de risc şi 250 persoane de etnie roma din regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru, Sud Muntenia.
Târgul de locuri de muncă este menit să faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în grupul ţintă al proiectului şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
E-mail: accfunbm@yahoo.com

Persoane de contact:
Leş Diana Mihaela – Expert informare şi publicitate, Tel: 0741036582
Cirţ Dan – Expert organizare evenimente, Tel: 0745023099

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduriue.
ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă