Pages Menu
Categories Menu

TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ Regiunea Sud-Muntenia

COMUNICAT DE PRESĂ
TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ
SUD- MUNTENIA
“ Economia socială-sprijin pentru ocupare!”
POSDRU/168/6.1/S/146181

Ploieşti, 26.05.2015
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC şi Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, organizează, în data de 26 mai 2015, Târgul locurilor de muncă, eveniment ce se va desfăşura în incinta Asociatiei Partida Romilor „Pro-Europa” – Prahova, judetul Prahova, localitatea Ploieşti, strada Grigore Cantacuzino, nr.115-117, începând cu ora 10:00.
Evenimentul se organizează în cadrul proiectului „Economia socială- sprijin pentru ocupare!” POSDRU/168/6.1/S/146181 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul îşi propune să promoveze un pachet de măsuri active de ocupare bazate pe conceptul Economiei Sociale, menite să sprijine pe durata proiectului 200 familii cu peste 2 copii, 100 familii monoparentale, 200 femei şi 200 persoane de etnie roma din regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru , Sud Muntenia.
Târgul de locuri de muncă este menit să faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în grupul ţintă al proiectului şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
E-mail: accfunbm@yahoo.com
Persoană de contact:
Leş Diana Mihaela – Expert informare şi publicitate, Tel: 0741036582

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduriue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă