Pages Menu
Categories Menu

TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ Regiunea Sud-Vest Oltenia

COMUNICAT DE PRESĂ
TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ
Regiunea Sud-Vest Oltenia
Proiect „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”
POSDRU/168/6.1/S/146180

Scornicești, Data: 25.08.2015

Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Bucureşti a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC şi Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, organizează în data de 25 august 2015 Târgul locurilor de muncă, eveniment ce se va desfăşura în incinta Primăriei Scornicești, Str. Unirii, nr. 2, județul Olt, începând cu ora 10:00.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!” POSDRU/168/6.1/S/146180 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” şi îşi propune să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în grupul ţintă al proiectului.
Târgul de locuri de muncă este menit să ofere ocazia persoanelor inactive de a discuta cu mai mulți angajatori și de a participa la interviuri în vederea găsirii unui loc de muncă. Prin acest eveniment ne dorim să contribuim la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor proiectului şi a întregii comunităţi.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare

Persoană de contact:
Cuceu Radu Ion – Manager proiect, Tel: 0740684832

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă