Pages Menu
Categories Menu

TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”

COMUNICAT DE PRESĂ
TÂRGUL DE LOCURI DE MUNCĂ
„Competent şi ocupat pe piaţa muncii!”
POSDRU/168/6.1/S/146180

Bucureşti, Data: 27.03.2015
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Bucureşti a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC şi Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, organizează, în data de 27 martie 2015, Târgul locurilor de muncă, eveniment ce se va desfăşura în incinta Hotelului Siqua, Calea Plevnei nr. 59A, Bucureşti, începând cu ora 08:00.
Evenimentul se organizează în cadrul proiectului „Competent şi ocupat pe piaţa muncii!” POSDRU/168/6.1/S/146180 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul îşi propune să promoveze un pachet de măsuri active de ocupare bazate pe conceptul Economiei Sociale, menite să sprijine pe durata proiectului 200 de persoane de etnie romă, 200 de femei în situaţii de risc, 200 de familii care au mai mult de 2 copii şi 100 de familii monoparentale din regiunile de implementare.
Târgul de locuri de muncă este menit să faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în grupul ţintă al proiectului şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Flaut Copos Constantin Gheorghe – Manager de proiect, Tel: 0742123695

Persoană de contact:
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Cozma Alexandra – Expert informare şi publicitate, Tel: 0742653482

Pentru informaţii oficiale despre programul de finanţare accesaţi site-ul
AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro/posdru/

Descarcă comunicatul de presă